Partnerskabsaftale

Med valget af ordet partnerskabsaftale ønsker vi at signalere, at vi betragter en partnerskabsaftale som en tættere relation end en samarbejdsaftale.

Relationer, de fælles værdier og det fælles mål er kittet

, der binder partnerne sammen. Da der ikke er en egentlig organisatorisk sammenhæng mellem partnerne, skal der netop noget andet til for at den komplekse udfordring og opgave i udmøntningen af uddannelsesgarantien kan løses bedst muligt gennem en fælles og forpligtende indsats.

Nøgleordene for partnerskabsaftalens succes er gensidig tillid, respekt, anerkendelse, rettidig omhu og løbende kommunikation.

Bilag A partnerskabsaftale

 


RSS