Samarbejdsaftale

En samarbejdsaftale betragter vi som en aftale, der typisk omfatter en mindre afgrænset opgave i tid og indhold, og derfor kan den overordnede partnerskabsaftale suppleres med de understøttende praksisbeskrivende samarbejdsaftaler mellem de forskellige aktører i partnerskabet.

Den enkelte unges livs- og uddannelsessituation er afsættet for hvilke ungeaktører, der indgår i de eventuelle og forskellige samarbejdsaftaler for Uddannelsesgaranti Thy. For hver enkelt ung udnævnes en gennemgående tovholder blandt samarbejdspartnerne.

 

Bilag B Samarbejdsaftale


RSS