Hvordan gør vi det?

Vi samarbejder på tværs med at lave fleksible og individuelle forløb, hvor målet er, at den unge ikke mærker barrierer og afbrud, men ser muligheder og har følelsen af sammenhæng i uddannelsesforløbet.


RSS