Uddannelsesgarantien i praksis

Trin 1: Uddannelsesinstitutionen undersøger om alle muligheder er afprøvet – eksempelvis mentorstøtte, SPS-midler, studiecoach osv. Måler er, at fastholde den unge i uddannelsesvalget eller at afsøge muligheder for omvalg af uddannelsesvalg.

Trin 2: Uddannelsesinstitutionen kontakter UU for vejledningsfaglig sparring, når egen samlede indsats ikke er tilstrækkelig til at fastholde den unge gennem uddannelsesforløbet. Sparringen kan være aftale om et fælles møde med den unge og/eller en vejledningssamtale med den unge. Overskriften er her fortsat uddannelse, og målet er afklaring af uddannelsesvej.

Trin 3: Uddannelsesinstitutionen kontakter Team Uddannelse med henblik på anden indsats. Team Uddannelse indkalder til visitationssamtale. Team Uddannelse undersøger i samarbejde med den unge og evt. forældre muligheder for det bedste match mellem ung og den kommende aktivitet.


RSS