Maskinrummet

For at få uddannelsesgarantien til at fungere i praksis har vi etableret en mindre koordinationsgruppe.

De faste medlemmer i koordinationsgruppen er:

  • Vejleder fra UU Thy
  • Rådgiver fra Jobcenter Thisted

Koordinationsgruppen kan ad hoc invitere ressourcepersoner ind fra de øvrige deltagere i partnerskabet, når den enkelte unges udfordring og livssituation kræver mere faglig sparring, viden, erfaring m.m., end koordinationsgruppen kan give – eksempelvis rådgiver fra Familierådgivningen eller Handicap- og psykiatriafdelingen.

Koordinationsgruppens opgave er at afklare hvilken indsats, der vurderes som mest hensigtsmæssig og hvem, der fremadrettet skal tage stafetten. Det kræver overblik over både uddannelsestilbud og de kommunale tilbud.

UGTGrafiskModelKoordinationsgruppen

 


RSS