Koordinationsgruppe

For at få uddannelsesgarantien til at fungere i praksis etableres en mindre koordinationsgruppe.

De faste medlemmer i koordinationsgruppen er:

  • Vejleder fra UU Thy
  • Rådgiver fra Jobcenter Thisted

Koordinationsgruppen kan ad hoc invitere ressourcepersoner ind fra de øvrige deltagere i partnerskabet, når den enkelte unges udfordring og livssituation kræver mere faglig sparring, viden, erfaring m.m., end koordinationsgruppen kan give – eksempelvis rådgiver fra Familierådgivningen eller Handicap- og psykiatriafdelingen.

Koordinationsgruppens opgave er at afklare hvilken indsats, der vurderes som mest hensigtsmæssig og hvem, der fremadrettet skal tage stafetten. Det kræver overblik over både uddannelsestilbud og de kommunale tilbud.


RSS