Målgruppen

Målgruppen er defineret som:

  •  Unge mellem 15 og 30 år, der har brug for en helhedsorienteret og koordineret indsats
  •  Unge med komplekse problemstillinger, der rækker ud over ungdomsuddannelsernes vejlednings- og støttemuligheder
  •  Unge med snitfladeproblematikker, der går på tværs af de forskellige lovgivninger

RSS