Mission, vision og strategi

Mission

  • Uddannelsesnetværk Thy er sat i verden for at understøtte den forebyggende og helhedsorienterede indsats omkring den enkelte unge i Thisted Kommune
  • Uddannelsesgaranti Thy er den fælles mentale ramme, der sikrer, at unge i praksis får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse

 Vision

  • I Thisted Kommune arbejder vi helhedsorienteret på tværs af faglighed og organisatorisk tilhørsforhold, således at tværfagligheden bliver en del af den enkeltes faglighed
  • De unge oplever, at Uddannelsesgaranti Thy giver mulighed for et fleksibelt og sammenhængende uddannelsesforløb uden brudte forløb og nederlagsfølelse
  • Uddannelsesgaranti Thy er et kendt og anerkendt tilbud internt på uddannelserne og eksternt i Thisted Kommune

Strategi

  • Uddannelsesnetværk Thy sikrer og understøtter på ledelsesniveau et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Thisted Kommune
  • Uddannelsesnetværk Thy samarbejder på praktikerniveau med at koordinere indsatsen mellem uddannelsesinstitutionerne og Thisted Kommune
  • Uddannelsesgaranti Thy udmønter den gensidige fælles forpligtelse på tværs af aktørerne til at handle hurtigt og smidigt, når den unge er i risiko for frafald, så der i praksis bliver tale om omvalg

RSS