Succeskriterier

  • Fra afbrudte forløb med frafald til helhedstænkning og omvalg af uddannelse
  • Fra nederlagsfølelse til ansvarsfølelse ved hensigtsmæssige omvalg
  • Fokus på overgange og den forebyggende indsats, så der handles proaktivt i stedet for reaktivt
  • 95 % af de unge i Thisted Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse
  • 50 % af en ungdomsårgang tager en videregående uddannelse
  • Flest mulige unge i selvforsørgelse

RSS