Hvad skal man sige ja til?

For at vi kan arbejde sammen på tværs af uddannelser, UU og Kommune omkring at give din søn eller datter en uddannelsesgaranti, er det nødvendigt, at du siger ja til, at det er OK!

Lovgivningen siger, at når man skal arbejde på tværs, skal den unge give deres samtykke, og derfor skal du underskrive en samtykkeerklæring.

Er den unge under 18 år, skal den unges mor, far eller værge også skrive under.

Desuden skal vi også vide noget om din søn eller datters uddannelses- og livssituation – eksempelvis faglige udfordringer, interesser, motivation, bolig, økonomi, fysiske og psykiske udfordringer m.m.

Denne beskrivelse kalder vi den unges “Historik”, og vi foreslår, at den bliver laver i et samarbejde mellem den unge og kontaktlærer eller vejleder.

Som forælder er du meget velkommen til at hjælpe med at få lavet en helhedsorienteret Historik.


RSS