Målsætningen

  • Alle unge er omfattet af uddannelsesgarantien, når de starter på en ungdomsuddannelse
  • Alle ungeaktører i Uddannelsesgaranti Thy tager deres del af ansvaret for garantiens udmøntning
  • Alle unge, forældre og ungeaktører tænker Uddannelsesgaranti Thy, når der er forhindringer på den direkte vej til en uddannelse
  • Alle unge tilbydes en sammenhængende indsats, hvor der er fokus på muligheder, en holdbar helhedsløsning og et realistisk valg af uddannelse

 


RSS