Hvordan får man fat i os?

Du kan henvende dig direkte til studievejleder eller kontaktlærer på ungdomsuddannelsen.

Du kan også vælge at kontakte UU Thy, der har en vigtig rolle i uddannelsesgarantien.


RSS