Kommende møder

Praktikernetværket: Den 3/9-15 fra 13-16
Sted:  Sprogcenter Thisted

Mellemledernetværket: Den 23/9-15 fra 9-12
Sted:  HHX, Lerpyttervej

Chef- og direktørnetværket: Den 21/10-15 fra 9-12
Sted: Thy Produktionsskole


RSS