Mellemledernetværket

Næste møde i Mellemledernetværket:

Den 23. september 2015 fra kl. 09-12

Vært: HHX, Lerpyttervej.

 


RSS