Ungetilbud

Der er udtrykt stort ønske fra de mange praktikere i partnerskabet om at få skabt et fælles overblik over tilbud til unge med særlige behov.

Derfor har vi lavet en fælles skabelon til en kort beskrivelse af den enkelte partners tilbud og indsatser.

Skabelonen eller spørgeskemaet udfyldes ad hoc af alle partnere og andre ungeaktører i Thisted Kommune.

Skabelonen kalder vi ”Landkortet”.


RSS