Indblik i den unges liv

For at kunne lave en helhedsorienteret indsats er det nødvendigt at få indblik i den unges liv.

Er det situationen omkring økonomi, bolig eller psykiske problemer, der gør en ung frafaldstruet, er det ikke nok at kende til den unges “uddannelsesliv”.

Derfor spørger vi ind til den unges “hele” liv, så vi kan lave det mest hensigtsmæssige match af behov og tilbud.

Vi har udviklet en helhedsorienteret samtaleramme, som vi kalder Dialogværktøj

Dialogværktøjet kan evt. bruges ved at tage udgangspunkt i spørgeguiden: Fokuspunkter


I forhold til spørgsmål vedr. den unges uddannelseshistorik, vil man kunne se denne med den unge på følgende måde:

Den unge opretter en uddannelsesplan på www.minuddannelse.net

Når den unge ser planen som pdf i systemet, fremkommer også uddannelseshistorikken.


RSS