Særlige ungetilbud

 Almene og særlige tilbud

Ved ”almene tilbud” forstår vi de uddannelses- og vejledningsmuligheder, som er er rettet mod unge uden særlige behov.

Vi henviser til partnerskabets egne websites for mere information om de almene tilbud.

I nedenstående link kan man se en simpel model over almene og særlige tilbud.

Præsentation af eksisterende ungeindsats


RSS