Uddannelsesnetværk

Uddannelsesnetværk Thy er sat i verden for at hjælpe med praksisomsætningen af uddannelsesgarantien. Netværkets mål er at koordinere ungeindsatsen på tværs af uddannelser, kommune og andre aktører.

Uddannelsesnetværk Thy holder møder på tre niveauer:

  • Praktikernetværket
  • Mellemledernetværket
  • Chef- og direktørnetværket

Mødernes indhold koordineres gennem Årshjulet, så ungepraktikerne kan understøttes gennem ledelsesnetværkene.

UGT_AarsHjul_2


RSS