Chef- & direktørnetværket

Chef- og direktørnetværket mødes halvårligt, og Jobcenter Thisted har tovholderfunktionen. Modellen for møderne er, at dagsorden udarbejdes af Jobcenter Thisted i samarbejde med værten og evt. de øvrige deltagere.

Værtsskabet går på skift, og de praktiske forhold som lokaler, forplejning, referatopgave m.m. ligger hos værten.

Chef- og direktørnetværket skal understøtte koordinering af indsatsen på tværs af kommunale sektorer, uddannelsesinstitutioner og andre aktører. Visionen om en helhedsorienteret indsats gennem en fælles strategi er en vigtig opgave for denne del af netværket.

Formålet med Chef- og direktørnetværket er:

  • Udarbejdelse af en handleplan for en fælles strategi for en helhedsorienteret ungeindsats
  • Sikring af rammer til udviklingsarbejdet omkring at få et samlet overblik over de eksisterende ressourcer
  • Anerkendelse af mellemlederne for ikke umiddelbart målbare tværfaglige opgaveløsninger
  • Anerkendelse af mellemledernes indsats omkring udvikling af nye tværsektorielle samarbejdsmodeller
  • Rollemodel i udvikling af det tværsektorielle arbejde

RSS