Koordinering af fokusområder

For at koordinere arbejdet i Uddannelsesnetværk Thy er det tovholderenes opgave at koordinere mødernes indhold, så relevante emner kommer på dagordenen på tværs af de tre niveauer.

Skal mellemlederne eksempelvis kunne understøtte ungepraktikerne, må udfordringer fra praksis og fælles dilemmaer bringes ind i Mellemledernetværket ved, at praktikerne deltager i et kommende møde og fremlægger sagen for mellemlederne.

Her kan mellemlederne eksempelvis give fælles faglig sparring. En anden mulighed er, at mellemlederne bringer emnet med i et kommen møde i Chef- og direktørnetværket, hvis det drejer sig om organisationsændringer, økonomi el.lign.


RSS