Mellemledernetværket

Mellemledernetværket mødes halvårligt, og en model for møderne kunne være, at invitation og dagsorden udarbejdes af UU Thy i samarbejde med værten. Værtskabet går på skift mellem deltagerne, og UU Thy er som tovholder garant for kontinuiteten. Praktiske forhold som lokaler, forplejning og referatopgave ligger hos værten.

Arbejdsmarkedets parter inviteres ad hoc med til møderne, når dagsordenens indhold vurderes relevant for dem.

Mellemledernetværket skal have en understøttende funktion i forhold til Praktikernetværket, så der bliver tale om ledelse af netværk på afstand. Mellemledernetværket skal understøtte praktikerne og skabe rammer, så de får mulighed for at bruge ressourcer på det tværfaglige og koordinerende ungearbejde. Netværket har desuden en informativ funktion både vertikalt og horisontalt.

Formålet med Mellemledernetværket er:

  • Sikring af rammer for det tværfaglige sparrings- og koordineringsarbejde
  • Orientering i egen afdeling, så kollegerne får indblik i de nye tværsektorielle opgaver
  • Organisering af fælles kompetenceudvikling
  • Anerkendelse af ikke umiddelbart målbare tværfaglige opgaveløsninger
  • Anerkendelse af det fælles forpligtende samarbejde i partnerskabet
  • Rollemodel i udvikling af det tværsektorielle arbejde

RSS