Praktikernetværket

Praktikernetværket mødes kvartårligt, og en model for møderne kunne være, at invitation og dagsorden udarbejdes af UU Thy i samarbejde med værten. Værtskabet går på skift mellem deltagerne, og UU Thy er som tovholder garant for kontinuitet og drift. Praktiske forhold som lokaler, forplejning og referatopgave ligger hos værten.

I et forebyggende og helhedsorienteret perspektiv medtænkes PPR m.fl., når det giver mening i forhold til det aktuelle mødeindhold.

Formålet med Praktikernetværket er:

  • Overblik over de eksisterende ressourcer
  • Faglig sparring til koordinering af indsatsen for den enkelte unge
  • Fælles kompetenceudvikling
  • Inddragelse af de unges erfaringer og idéer
  • Forpligtelse til i praksis at udmønte uddannelsesgarantien

RSS