Hvem er vi?

Uddannelsesnetværk Thy er et samarbejde på tværs af ungdomsuddannelser, kommune og andre aktører.

I uddannelsesnetværket deltager præcis de samme partnere som i Uddannelsesgaranti Thy.

Netværkssamarbejdet skal sikre, at flere unge via den koordinerede indsats gennemfører en ungdomsuddannelse


RSS