Hvordan gør vi det?

Gennem en tovholderfunktion for netværksmøderne i Uddannelsesnetværk Thy arbejder vi med at få tingene til at hænge sammen – at få netværksarbejdet til at gå op i en højere enhed.

Det kræver både indblik og overblik.

Hvad rører der sig blandt de unge, og hvad sker der her og nu på det samfundsmæssige plan?

Hvilke aktuelle udfordringer er relevante og for hvem?

Hvordan får vi mødeindholdet på de tre forskellige mødeniveauer til at hænge sammen?


RSS