Fokusområder 2014

 • Uddannelsesgarantiens udmøntning i praksis
 • Formidling i partnerskabet
 • Kontanthjælpsreformen
 • Erhvervsskolereformen
 • SU-reformen
 • Folkeskolereformen
 • Dialogværktøjet
 • Den sokratiske samtale
 • Overblik over ungetilbud
 • Tosprogede unge
 • Uddannelsesparathed

Link til EUD-reformen Præsentation af EUD-reform (EUC Nordvest og SOSU STV)

Link til Kontanthjælpsreformen Præsentation af kontanthjælpsreform (Jobcenter Thisted)

Link til Folkeskolereformen Folkeskolereformen set i et udskolingsperspektiv (Skoleafdelingen)

Link til Folkeskolereformen (PP-oplæg følger)

Link til Vejlederreformen (PP-oplæg følger)

 


RSS