UNG

Som ung vil du ikke få brug for Uddannelsesgaranti Thy, hvis dit uddannelsesvalg er det rigtige, og du går den lige vej gennem dit uddannelsesforløb.

Uddannelsesgaranti Thy er et tilbud til dig, der pludselig kommer i en ændret situation, så du er i risiko for at droppe ud af din ungdomsuddannelse.

Tilbuddet går ud på, at vejledere, kontaktlærere, UU og kommune arbejder sammen med dig og evt. dine forældre for at finde den bedste løsning for dig –  på din vej mod at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Du bliver som udgangspunkt ikke meldt ud af din uddannelse, for Uddannelsesgaranti Thy vil forsøge at hjælpe dig med de ting, der er svære for dig lige nu, så du bliver i din uddannelse.

Har du brug for en pause på din uddannelse, kan vi måske strikke et særligt forløb sammen til dig, så du evt. senere kan vende tilbage til din uddannelse.

Ønsker du at skifte uddannelsesretning, er det selvfølgelig også noget vi kan hjælpe dig med.

Når du som elev melder dig ind på en ungdomsuddannelse i Thisted Kommune, er du helt automatisk en del af Uddannelsesgaranti Thy.


RSS