Hvad skal du sige ja til?

For at vi kan arbejde sammen på tværs af uddannelser, UU og Kommune omkring at give dig din uddannelsesgaranti, er det nødvendigt, at du siger ja til, at det er OK!

Lovgivningen siger, at når man skal arbejde på tværs, skal den unge give deres samtykke, og derfor skal du underskrive en samtykkeerklæring.

Er du under 18 år, skal din mor, far eller værge også skrive under.

Desuden skal vi også vide noget om din uddannelses- og livssituation – eksempelvis faglige udfordringer, interesser, motivation, bolig, økonomi, fysiske og psykiske udfordringer m.m.

Denne beskrivelse kalder vi din “Historik”, og vi foreslår, at du laver den sammen med din kontaktlærer eller vejleder.


RSS