Historik & Samtykke

For at kunne hjælpe bedst muligt, skal vi vide noget om din søn eller datters uddannelses- og livssituation.

Derfor spørger vi ind til faglige udfordringer, interesser, motivation, bolig, økonomi, fysiske og psykiske udfordringer m.m.

Denne situationsbeskrivelse, kalder vi ”Historik”.

Lovgivningen siger, at når man skal arbejde på tværs, skal der indhentes samtykke, og derfor skal nedenstående samtykkeerklæring underskrives.

Er den unge under 18 år, skal den unges mor, far eller værge skrive under.

Historik

Samtykkeerklæring


RSS