Målgruppebeskrivelse

Uddannelsesgaranti Thy er et tilbud til dig, der pludselig kommer i en ændret situation, så du er i risiko for at droppe ud af din ungdomsuddannelse.

Nedenfor kan du se, hvordan vi helt præcist har beskrevet de unge, som kunne få hjælp til at gennemføre et uddannelsesforløb ved at henvende sig til Uddannelsesgaranti Thy.

  • Unge mellem 15 og 30 år, der har brug for en helhedsorienteret og koordineret indsats
  • Unge med komplekse problemstillinger, der rækker ud over ungdomsuddannelsernes vejlednings- og støttemuligheder
  •  Unge med snitfladeproblematikker, der går på tværs af de forskellige lovgivninger

 


RSS